OBVESTILO – PK NEPTUN

PK NEPTUN CELJE

DEČKOVA CESTA 1

3000 CELJE

 

OBVESTILO

 

Uradne ure so v pisarni kluba (1. nadstropje bazena Golovec)  vsak torek od 17.00 do 18.30 ure. Vabljeni!

Članarina se plačuje za tekoči mesec. Plačate po izstavljenem računu 15. v mesecu  na transakcijski račun št. SI56 6100 0001 4465 375.

Mesečni prispevek za aktivne člane (vsi člani kluba, ki so prijavljeni kot aktivni tekmovalci na PZS) znaša 55,00 € vsak mesec, razen avgusta, ko znaša 25,00 €. Za selekcijo znaša 45,00 €, za rekreacijsko plavanje (tri krat tedensko) 45,00 €,  za nadaljevalno plavalno šolo (tri krat tedensko) 45,00 € in za začetno plavalno šolo (dva krat tedensko) 40,00 €.

Vsak prvi otrok v družini plača polno ceno, drugi otrok ima 20% popust, tretji 30% popust itd.

Samo v primeru bolezni se prizna znižano plačilo prispevka z zdravniškim opravičilom ter zaradi eno tedenske odsotnosti zaradi šole v naravi in sicer:

  • 1 teden 20% manj
  • 2 tedna 30% manj
  • 3 tedne 40% manj
  • 4 tedne 50% manj.

V primeru zamude plačila, več kot 30 dni, tekmovalec ne more na naslednjo tekmo oziroma do plačila vseh obveznosti.

V klub se lahko včlanijo tudi odrasle osebe (starši, bratje in sestre plavalcev, neaktivni tekmovalci, trenerji, vaditelji… ), s čimer  dokazujejo pripadnost klubu PK Neptun Celje. Prispevek za članstvo odrasle osebe v klubu za koledarsko leto znaša 10,00 € in se plača ob podpisu pristopne izjave v enkratnem znesku oziroma vsako leto januarja za tekoče leto.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu:pkneptuncelje@gmail.com ali na mobitel 070 449 720.

 

PK NEPTUN CELJE