Vabilo na redno in volilno skupščino

Predsednik Plavalnega kluba Neptun Celje, v skladu z 28. členom Statuta plavalnega kluba Neptun Celje in s sklepom  dopisne seje upravnega odbora z dne 12.08.2021 PK Neptun Celje sklicuje:

 

LETNO SKUPŠČINO PK NEPTUN CELJE – 2021,

ki bo dne 08.09.2021, ob 18:00 uri, v prostorih Fakultete za Logistiko (predavalnica P101 – 1. nadstropje) na lokaciji Mariborska c. 7, Celje.

Na letno skupščino so vabljeni vsi člani* Plavalnega kluba Neptun Celje.

 

 

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

 1. Otvoritev letne skupščine PK Neptun Celje
 2. Izvolitev delovnega predsedstva:
 • Delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
 1. Poročilo upravnega odbora
 2. Letno poročilo organov kluba za leto 2020:
 • Poročilo strokovnega sveta
 • Poročilo disciplinske komisije
 • Poročilo nadzornega odbora
 • Finančno poročilo
 • Poročilo sodniškega zbora

VOLITVE ORGANOV SKUPŠČINE

 1. Predlogi za predsednika, člane UO, predstavnika staršev, nadzorni odbor in člane disciplinske komisije.
 2. Predstavitve kandidatov.

Vsak član kluba lahko v zvezi z gradivom skupščine posreduje vprašanja in predlaga kandidate v organe kluba. Vprašanja in predlogi se bodo obravnavali na seji skupščine.

PREDLOGI KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE ORGANOV PK NEPTUN:

Predlog št. 1 za predsednika in člane UO na predlog predsednika:

 

Predsednik –

član 1 –

član 2 –

član 3 –

član 4 –

 

 

Predlog št. 1 za predstavnika staršev v UO:

 

član 1 –

 

 

Predlog št. 1 za predsednika in člane disciplinske komisije:

 

Predsednik –

član 1 –

član 2 –

član 3 –

 

 

Predlog št. 1 za predsednika in namestnika nadzornega odbora:

 

Predsednik –

namestnik –

 

 

 

* Volilno pravico na skupščini imajo člani kluba, ki so pristopili v članstvo s pristopno izjavo , ki so dopolnili 15 let, drugače imajo volilno pravico njihovi zakoniti zastopniki. Morajo imeti tudi plačano članarino.

 

Vsa poročila bodo zaradi trenutnih COVID razmer na vpogled na dan skupščine in nato dosegljiva v pisarni kluba. Na vpogled bodo na željo člana kluba, ki mora svoj namen vpogleda javiti predsedniku kluba, da odpre pisarno (izredne razmere zaradi covid 19 situacije).

 

Dario Šuplika, predsednik PK Neptun

V Celju, 01.09.2021