Vabilo na redno in volilno skupščino

Predsednik Plavalnega kluba Neptun Celje, v skladu z 28. členom Statuta plavalnega kluba Neptun Celje in s sklepom 8. redne seje upravnega odbora PK Neptun Celje sklicuje:

LETNO SKUPŠČINO PK NEPTUN CELJE – 2019,

ki bo dne 28.3.2019, ob 17:15 uri, v prostorih Fakultete za Logistiko (predavalnica P101 – 1. nadstropje) na lokaciji Mariborska c. 7, Celje.
Na letno skupščino so vabljeni vsi člani* Plavalnega kluba Neptun Celje.

DNEVNI RED SKUPŠČINE:
1. Otvoritev letne skupščine PK Neptun Celje
2. Izvolitev delovnega predsedstva:
– Delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
3. Poročilo upravnega odbora
4. Letno poročilo organov kluba za leto 2018:
– Poročilo strokovnega sveta
– Poročilo disciplinske komisije
– Poročilo nadzornega odbora
– Finančno poročilo
– Poročilo sodniškega zbora
5. Razno.

VOLITVE ORGANOV SKUPŠČINE

6. Predlogi za predsednika, člane UO, predstavnika staršev, nadzorni odbor in
člane disciplinske komisije.
7. Predstavitve kandidatov.
8. Volitve.

Vsak član kluba lahko v zvezi z gradivom skupščine posreduje vprašanja in predlaga kandidate v organe kluba. Vprašanja in predlogi morajo prispeti v pisni obliki, v pisarno kluba, najkasneje 10 dni pred dnevom seje.

* Volilno pravico na skupščini imajo člani kluba, ki so pristopili v članstvo s pristopno izjavo , ki so dopolnili 15 let, drugače imajo volilno pravico njihovi zakoniti zastopniki. Morajo imeti tudi plačano članarino.

Vsa poročila bodo od srede 13.03.2019 v pisarni kluba in bodo na vpogled v času uradnih ur od 17,00 do 18,30 ure v pisarni PK Neptun Celje.

Mitja Ručigaj, predsednik PK Neptun

V Celju, 12.03.2019