Nadzorni odbor

  • Borut Kosi – predsednik
  • Julija Šilec – namestnica predsednika