Nadzorni odbor

  • Borut Kosi – predsednik
  • Branko Žlof – namestnik